Home»Optimizare Google»Google AdSense, cum se fiscalizeaza in Romania

Google AdSense este serviciul invers lui Google Adwords. AdSense este o aplicatie de publicitate de la Google prin care cei care detin un website pot agrea sa accepte plasarea de anunturi publicitare trimise de Google pe acest site. In schimbul acestei intermedieri, Google efectueaza plati catre detinatorul website-ului, persoana fizica sau juridica.

Din perspectiva companiilor, fiind tot un serviciu de publicitate online, in care entitatea beneficiara este Google Irlanda (entitate din UE) taxarea din punct de vedere al TVA are loc la beneficiar, care are obligatia de colectare si plata a TVA in tara sa (serviciile de reclama si publicitate se supun regulii generale din punct de vedere al locului prestarii). Deci, serviciile oferite se supun mecanismului de taxare inversa, asa ca TVA va fi contabilizata de catre destinatar, Google Ireland.

Asadar, pentru aceste servicii, un platitor de TVA din Romania nu va colecta TVA.

Una dintre problemele si intrebarile frecvente ale celor care utilizeaza aplicatia este faptul ca Google nu accepta facturi pentru aceste servicii. Asa cum apare pe site-ul lor, pentru furnizorii lor din UE, ei trimit doar un “payment receipt”. Exista o adresa de email (AdSenseVAT@google.com ) unde pot fi trimise facturile emise, insa conform specificatiilor este destinata facturilor emise de furnizorii inregistrati in Irlanda.

Ce se poate face in acest caz?

Tranzactia fiind una intracomunitara, ea va trebui declarata si inregistrata corespunzator. Conform reglementarilor din Romania, aceasta tranzactie trebuie documentata cu o factura. Se poate emite o factura pentru aceste servicii, fara TVA, la care se anexeaza acel “payment receipt” si care va sta la baza inregistrarilor in contabilitate. De asemenea, factura se va comunica partenerului la adresa mentionata, chiar daca nu exista o confirmare de procesare de la acesta.

Daca prestatorul (detinatorul site-ului) este:

  • Persoana juridica, contravaloarea serviciului se impoziteaza in functie de regimul juridic – microintreprindere (1% sau 3% din venit) sau platitor de impozit pe profit (16% din profit).

Un platitor de TVA va emite factura in regim de scutire, o va declara apoi in D 300 si D 390.

Un neplatitor de TVA trebuie sa se inregistreze in scop special de TVA sau normal. Va depune declaratia 390 si 301.

  • Persoana fizica trebuie sa declare venitul realizat in declaratia 201 privind veniturile din strainatate. Dupa depunere se va emite de catre ANAF o decizie de impunere.

Declaratia 201 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art.59 alin.(2) din Codul fiscal, care realizeaza venituri din strainatate, supuse impozitarii în Romania, cum ar fi: venituri din profesii liberale, venituri din activitati de productie, comert, prestari servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobanzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, alte venituri din investitii, venituri din pensii, remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare, precum si alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia se depune pana la 25 mai inclusiv pentru anul precedent.

Inca un aspect important: din 2017 nu mai exista obligatia inregistrarii in Registrul Operatorilor Intracomunitari.